Data Integratie

Als twee bedrijven gaan fuseren, of u een nieuwe (inter) nationale vestiging opent, of als u een nauwe samenwerking heeft met uw ketenpartners, h ebben de vestigingen soortgelijke producten, vergelijkbare bedrijfsprocessen en, in het geval van fusie, soms een overlappend klantenbestand.
Het management wil geen aparte rapporten ontvangen en het analyseren van elk los onderdeel is een kostbare bezigheid. Laat staan dat dit veel dubbele data kan opleveren. Omdat beide bedrijven zoveel op elkaar lijken kun je aanvoelen dat het er bij hoort om uiteindelijk een bedrijf te vormen met een hoge mate van standaardisatie en integratie van bedrijfsprocessen. Door de implementatie van transparante data koppelingen voorkomt men deze problematiek en functioneert elke vestiging weer als 1 bedrijf.

In het geval dat u een afhankelijkheid heeft van uw ketenpartners en de samenwerking tussen de bedrijven digitaal niet compatibel zijn, kunnen transparante data koppelingen ook de oplossing zijn om uw kosten te minimaliseren. U krijgt real time inzicht in precies die gegevens, die voor uw bedrijf belangrijk zijn. En stelt de werkprocessen tussen uw bedrijven naadloos af om zo de faalfactoren te verminderen.

“We komen misschien van verschillende schepen, maar nu bevinden we ons in dezelfde boot.”
– Martin Luther King

Transparante data koppelingen

Een belangrijke doelstelling bij het fuseren van bedrijven of bedrijfslocaties is het streven naar uniformiteit van apparatuur en werkwijze. Dit heeft als voordeel dat bedrijfsinformatie goed uitwisselbaar is over meerdere locaties omdat u werkt met de bron informatie.
Bovendien kunnen meerdere locaties dan informatie produceren die direct vergelijkbaar zijn.
Andere voordelen van de transparante datakoppelingen zijn

  • Een back-up over de volledige business intelligence
  • de reductie van duplicaat informatie door de keten
  • foutreductie

Door het gebruik van uniforme interfacemodellen koppelt GSPro uw bedrijfssystemen van in- en externe locaties zo aan elkaar, dat zij volledig met elkaar integreren. Een van deze methoden is het gebruik van GS1 xml.

XML is een anachronisme voor “eXtensible Markup Language”. XML is ontworpen voor informatie uitwisseling via internet. De GS1 standaardisatie is ingedeeld in verschillende workgroups. GSpro is lid van de GS1 logistic workgroup en heeft hiervoor een vrij model ontwikkeld, dat voor ieder bedrijf te adopteren is en algemeen gebruikt wordt als globale standaard. XML wordt als de Electronic Data Interchange ook wel GS1 eCom gebruikt, om uw data overal ter wereld live beschikbaar en up-to-date te hebben.

GSpro kan uw systeem converteren, of direct op soort gelijke manier geschikt maken om uw verschillende datastromen te optimaliseren en te synchroniseren.

In overleg kunnen wij dan uit uw systeem bepaalde gegevens beschikbaar maken voor uw partners, z odat zij kunnen zien wat uw voorraden zijn, wanneer hun goederen arriveren of de actuele prijzen kunnen vergelijken. We hebben het dan al over Re-useablity voor uw werknemers, klanten en leveranciers.

Uw data blijft beschikbaar en kan worden hergebruikt door andere medewerkers en leveranciers. Zo automatiseert u de inkomende stroom en de uitgaande stroomgoederen. Wat zowel een hoop kosten scheelt als het proces versnelt.