Transportplanning en Logistieke dienstverlening

Het maken van een transportplanning blijft altijd een kunst op zich.

Hoe zet u de planning zo op, dat u de kosten van het transport zo laag mogelijk houdt en toch uw leveringsafspraken nakomt. Hoe kunt u in uw transport planning nu rekening houden met de drukte op de weg, of vertragingen door andere onvoorziene gebeurtenissen? Het maken van een “goede” transportplanning wordt zo steeds complexer. Daarnaast is er nog een oorzaak voor de groeiende complexiteit van de transportplanning. Ook het feit dat er steeds meer regelingen en bepalingen waar men op moet letten bijkomen. Of de striktere wensen van uw klanten zijn van invloed op het maken van de optimale transportplanning die ook nog eens realiseerbaar is.

De kunst is om hier een oplossing voor te maken die u telkens kan gebruiken om iedere dag een goede planning neer te zetten. Een algemene oplossing voor iedereen bestaat helaas niet: ieder bedrijf heeft zijn eigen onderscheidende processen en hier moet in de planning rekening mee gehouden worden.

GSpro is een onafhankelijk bedrijf dat bij u een transport planning methode in kaart kan brengen. Wij bieden u een professioneel systeem op basis van uw huidige situatie. Wij bieden tevens training en de begeleiding zodat u zelf de optimale transportplanning samen kunt stellen in een handomdraai.
Daarnaast kunnen wij ook verschillende oplossingen bieden om uw bedrijfsdata te centraliseren en te integreren met uw andere bedrijfssystemen. Nationaal en internationaal.

Logistiek werkproces analyse Van magazijnvloer tot transportplanning.

Een werkproces in kaart gebracht.

Een werkproces kan op verschillende manieren beschreven of gevisualiseerd worden.
Vaak zijn schema’s overzichtelijker dan een uitgeschreven tekst. Het is aan te raden om werkprocessen zo concreet mogelijk te omschrijven.

  • Wie doet wat en wanneer

Belangrijk is om mee te nemen dat er meerdere niveaus binnen een werkproces zijn te onderscheiden. Voor een planning manager is het relevant om te kijken naar een tactisch niveau van een logistiek proces. Hierin staat dan de lijn van het proces beschreven met de relevante gegevens. Voor een medewerker is er veelal sprake van een werkinstructie. Deze handleiding is in sommige gevallen onderdeel van de procesomschrijving, die soms in losse onderdelen is gedefinieerd. GSpro biedt verschillende mogelijkheden om de proces performance van deze werkwijzen te optimaliseren. Dit kan soms met een technische oplossing en andere keren met een praktische oplossing. Wij brengen alle oplossingen voor u in kaart en realiseren zo op al deze niveaus een hogere doorstroom en rendement.

Een analyse van een werkproces bestaat uit:

  • identificatie van processen en taken
  • Beschrijving van de processen en taken inclusief hun subprocessen.
  • identificatie van de ontvangen en gecreëerde data en documenten Inclusief de gebruikte applicaties.

Normaal worden werkprocessen in stroomschema’s weergegeven. Werkinstructies worden in stappenschema’s weergegeven. Binnen sommige bedrijfsproces beschrijvingen worden al werkinstructies opgenomen. Wanneer er in verschillende documentatie werkinstructies worden gegeven, zaait dat vaak verwarring. Waardoor er menselijke fouten worden gemaakt of er logistieke vertraging ontstaat.

Een goede en complete analyse van performance bij deze processen brengen de bottlenecks naar voren die uw bedrijf vaak eenvouding kan oplossen.
Lees meer over logistieke en bedrijf prioriteitsanalyse onder “warehousing”.