Over Ons

Over Ons

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan bij grote internationale logistieke organisaties zoals Simon Loos en de logistieke takken van Politie Amsterdam, Unilever en Heineken is in 2011 GSpro opgericht.

De logistieke kennis om verschillende systemen met elkaar te laten samenwerken is een dermate ingewikkeld proces, dat GSpro er voor is gaan staan dat ieder bedrijf de mogelijkheid moet hebben om het logistieke proces optimaal te laten verlopen.
Dit scheelt veel geld, dubbele data en geeft elke tak binnen het bedrijf de juiste informatie.

De supply chain optimaliseren is natuurlijk maar een onderdeel van de logistieke proces optimalisatie. Gspro analyseert en inventariseert alle bottle necks van in- en verkoop, elke bron van uw business intelligence en het gehele proces van leverancier naar uw magazijn tot uw klant.

Neem contact met ons op om te weten wat u kan besparen.